BÆREDYGTIGE LØSNINGER

Hvad vil det sige “at bygge bæredygtigt”?

Montering af 2 brugte velux vinduer

Bæredygtige løsninger

Bæredygtighed er omtanke i byggeprocessen: Hvordan er et byggeprojekt fremstillet – hvilke stoffer indeholder det – hvorledes skaffer man sig af med det? Hvad sker der når det er nedbrudt? Omtanke arbejde så vidt muligt for sunde materialer og økologisk forsvarlige løsninger. Vi forsøger at minimere brugen af giftstoffer og arbejder med rene naturmaterialer der hvor det er muligt.

Hvis der findes alternativer til f.eks. trykimprægneret træ så som f.eks. Robinie træ, andre træarter, konstruktiv træbeskyttelse eller/og korrekt overflade beskyttelse.

Også indenfor isolering er der alternativer. Der er tradition for brug af rock- og glasulds isolering i Danmark og det er til trods for at der findes alternativer, som er kan gå direkte ind i naturens kredsløb og også er mindre sundhedsskadelige at arbejde med f.eks. Perlite og Papiruldsisolering.

Omtanke indbygger gerne solvarme via solfanger

Også vedligeholdelse frem for ukritisk at kassere udmærkede bygningsdele og købe nye er en del af bæredygtighed i byggeriet.

Implementering af genbrugsmaterialer kan ud over at give en sjæl og personligt særpræg, også sørge for at der kommer lidt mindre byggeaffald og i nogle tilfælde også gøre dit byggeprojekt billigere.

Bæredygtighed handler også om en generel bevidsthed og omtanke for alle processer og materialer.

Der bliver brugt en del strøm i byggeri, der er mange maskiner, varme og lys. Det er svært at have en vindmølle med rundt til kunderne, men det imødekommer Omtanke ved at støtte udbredelse af og investere i vedvarende energi, som f.eks. at købe vindmølleandele svarende til det el-forbrug virksomheden har.

Omtanke vil til stadighed gøre hvad der er muligt for at blive mere bæredygtig.